KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Devamını okumak için tıklayınız.

0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Aquazemin Uygulaması Üç Kısımda Yürütülür.

  1. Uygulanacak Zeminin Kontrolü ve Keşfi: Aquazemin uygulanacak olan mekanın öncelikle keşfi ve analizi yapılır. Zeminin durumuna göre uygulama metodu ve şekli belirlenir.
  2. Görsel Seçme ve Tasarım; Aquazemin görsel bankasından seçilen veya müşterimizin uygulanmasını istediği görsel seçilir ve uygulanabilirliği kontrol edilir. Müşteriden onay alınır.
  3. Zemine Uygulama İşlemi; Uzman personellerimiz uygulanacak görseli projeye uygun bir şekilde zemine yapıştırılır. Uygulanan görselin üzerine özel koruyucu katman uygulanır. Bu katmanın kuruması ve sertleşmesi için uygulama alanı kullanıma belli bir süre kapatılır.

Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Aquazemin uygulanacak mekanın temiz olması gerekmektedir. Kesinlikle toz pislik olmaması gerekir.
  • Zemine su sızıntısı vb akıntıların olmaması varsa önceden bu akıntıların giderilmesi önemlidir.
  • Uygulama yapılacak mekanın boş olması gerekmektedir. Alanın kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Tamamlanmamış inşaat alanlarında uygulanması verimliliği düşürmektedir.
  • Zemin kaplama işlemi sırasında alana girilmemesi gerekmektedir.
  • Zemine koruyucu özel katman uygulandıktan sonra (ortam sıcaklığına bağlı olarak) kesinlikle en az 24 saat kullanılmamalıdır. Bu süre içerisinde zemine basılmamalı, dokunulmamalıdır. Zemin tam sertleşmeden basılması sonucunda izler kalıcı olmaktadır.

Aquazemin Nasıl Uygulanır